Välkommen till Djurhults kapell

Söndag 17 oktober,

kl. 16.00

Gudstjänst

Christian Fehn

 

Kapellet ligger mitt i Trestad