Välkommen till Djurhults kapell

Lördagscafé 9 juli kl. 16.00

Lördagscafé - ”Bygden i gamla tider”

Lördag 9 juli kl. 16.00

Rune Karlsson berättar om bygden förr i tiden.

Kaffeservering

Kapellet ligger mitt i Trestad