Välkommen till Djurhults kapell

Kapellet ligger mitt i Trestad