Välkommen till Djurhults kapell

Söndag 25 september

Gudstjänst

Söndag 25 september 16.00 - 17.00

Präst Johannes Kannas

Kyrkkaffe

 

 

Kapellet ligger mitt i Trestad