Kyrkan smyckad för musikgudstjänst 20 juni 2019

Gudstjänster/Högmässor

 

Söndag 6 juni, kl. 16.00

Gudstjänst

Christian Fehn

 

Söndag 11 juli, kl. 16.00

Gudtjänst

K. S. Block

 

Söndag 8 augusti, kl. 16.00

Gudstjänst

Martin Edström

 

Söndag 12 september, kl. 16.00

Gudstjänst

Christian Fehn

 

Söndag 17 oktober, kl. 16.00

Gudstjänst

Christian Fehn