Kyrkan smyckad för musikgudstjänst 20 juni 2019

Gudstjänster/Högmässor

Annandag jul

Söndag 26 december kl. 16.00

Högmässa 

Präst: Martin Edström

Kyrkkaffe

 

Trettondag jul

Torsdag 6 januari

Gudstjänst, kl. 16.00 - "Julspel, kören medverkar"

Präst: Rolf Pettersson

Kyrkkaffe