Fjällbygdens kapell

Enligt boken "HJÄRTUM - En socken beskrivning" av L. M. Svenungsson utgiven 1930, så planerades redan år 1906 ett uppförande av kapell och omkring 1917 började medel för denna tankes förverkligande insamlas och åren 1923-1924 kunde kapellet byggas. Enligt boken förrättades invigningen i juli 1926 av biskop E. H. Rodhe. Uppförandekostnaderna var omkring 35.000 kr, tomt och område för kyrkan skänktes av markägaren Karl Johansson. Virke för byggnaden gavs av enskilda i trakten och av Forshälla kommun. Stor offervillighet visades av ortsbefolkningen. Ägare till kyrkan med dess tillhörigheter är stiftelsen "Fjällbygdens kapell" vars stadgar datera sig från den 1 oktober 1924.

Dela den här sidan