Målningsarbete på kapellet 2013

Målningsarbete på kapellet 2013

Ideellt arbete

Utan ideella insatser och gåvor, så kommer inte kapellet att överleva.

Allt arbete som utförs av ledamöter i Stiftelsen Fjällbygdens kapell och allt jobb med att hålla kapellet öppet och smyckat vid förrättningar (högmässa, bröllop, etc.), uppträdande med musik eller förläsningar. Bak, kaffekokning m.m. sker genom ideellt arbete.

Även allt löpande underhåll av kapellet, som inte kräver specialkunskaper o. liknande, sker genom frivilliga insatser. Såsom in- och utvändig städning, målning och annan skötsel av byggnaden.

Efter att ha samlat in pengar under många år har äntligen omläggning av skiffertaket kunnat utföras. De bidrag som erhållits täckte 2/3 av kostnaderna för omläggningen av skiffertaket. Resterande medel har stiftelsen erhållig genom gåvor. 

Är du intresserad av att hålla vårt kulturarv i gott skick och kan du tänka dig att hjälpa till med något av ovanstående arbeten, så hör av dig till någon av oss. 

Mona Jansson tfn 070-5769005, Ulla Olsson tfn 070-6606886 eller Anita Stenström tfn 070-6362098

Dela den här sidan