2017 - Ingvar Jonsson berättar om vägarna förr

Från sommaren 2015 har det under juli månad arrangerats "berättarcaféer" Djurhults kapell med olika teman.

Bl.a. genomgång av "Konfirmationsbilder 1926-1961" och tydningar av texter ur gamla köpebrev och bouppteckningar.

Gunilla Wagerstens har visat oss sina tavlor och kort med bibliska motiv.

Ulla Olson har visat upp sin hobby att "hugga" i sten och Mona Jansson har berättat om biodling och visat hur det fungerar i en bikupa. 

Stig Olausson har berättat om sin far "Gösta Canada" och hans äventyr i Canada och USA.

Ingvar Jonsson berättade på ett av caférna om "vägarna" förr innan landsvägarna byggdes.

Släktforskaren Rune Karlsson har gästat oss vid ett par tillfällen och berättat om Carl Gustaf Svingel och Oskar Ferdinand Foster. 

Därutöver har det arrangerats bygdevandringar med kapellet som utgångspunkt. Bl.a. har det anordnats vandringar till Kollerö Bruk och Kullingen i Lärsbo.

2020 och 2021 arrangerades inga berättarcaféer. Istället genomfördes en "Fotoutställning" utomhus av Olof Jonssons bilder.